Jak zachować się w przypadku wypadku drogowego?

Choć wypadek drogowy jest traumatycznym przeżyciem, w miarę możliwości należy zachować zimną krew i podjąć szybkie kroki. Wiedza o tym, jak postępować po wypadku, może uratować życie. Poniżej znajdziesz wskazówki, które są nieocenione, jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w sytuacji drogowej kolizji lub wypadku. 

Wypadek! Co robić w takiej sytuacji? 

Najważniejsze jest, by najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo, dopiero potem ratować innych. Po zaistnieniu wypadku niezależnie od jego skali jesteś prawnie zobowiązany do zatrzymania pojazdu. Ucieczka z miejsca zdarzenia to poważne przestępstwo. Jak najszybciej zabezpiecz miejsce wypadku – wyłącz światła, załóż kamizelkę odblaskową i wystaw trójkąt ostrzegawczy. 

Na autostradach i drogach szybkiego ruchu powinien być on ustawiony w odległości około 120 kroków, w innych miejscach od 35 do 60 kroków. Samochód pozostaw w bezpiecznym miejscu, ale gdy musisz udzielać pomocy w nocy, lepiej zostaw włączone światła główne do oświetlenia miejsca zdarzenia.  

Udzielanie pierwszej pomocy 

Spróbuj dostać się do samochodu, który najbardziej ucierpiał w wypadku. Otwórz drzwi, a jeśli będzie to niemożliwe, spróbuj wejścia przez bagażnik. Szybkim sposobem dostania się do poszkodowanych jest wybicie szyby w uszkodzonym aucie, za pomocą gaśnicy samochodowej, w taki sposób, by nie pogorszyć stanu ich zdrowia. Po wejściu do środka wyjmij kluczyk ze stacyjki i zaciągnij hamulec ręczny. 

Teraz sprawdź, czy możesz nawiązać kontakt z poszkodowanymi. Mów do nich, a jeśli nie ma reakcji, upewnij się, że oddychają. Jeśli tak, odchyl głowę każdego z nich do tyłu, by w takiej pozycji oczekiwali na pogotowie. Jeśli któryś z poszkodowanych nie oddycha, należy jak najszybciej wyciągnąć taką osobę z samochodu, żeby rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomoc zawsze powinna być udzielana tylko w granicach Twoich umiejętności. 

Wzywanie służb ratowniczych 

Wzywając odpowiednie służby ratunkowe (policję i pogotowie), należy podać jak najwięcej informacji o wypadku, w tym lokalizację, liczbę poszkodowanych oraz ich stan. Zadzwoń pod numer 112 i nakieruj służby ratunkowe na miejsce zdarzenia. Podaj nazwę ulicy i numer budynku, a jeśli wypadek ma miejsce na drodze międzymiastowej, dokładną lokalizację wypadku pomogą Ci określić przydrożne słupki, na których znajduje się numer drogi i jej kilometr. 

Dokumentacja wypadku samochodowego 

Dokumentacja zdarzenia jest ważnym elementem procesu, który może pomóc w późniejszym dochodzeniu odszkodowania lub wyjaśnieniu okoliczności wypadku. Obejmuje ona robienie zdjęć, notowanie informacji o innych uczestnikach i świadkach, a także szczegółowe opisanie zdarzenia. Po przybyciu służb ratunkowych obowiązkowa jest współpraca z nimi. Poinformuj o wszystkim, co widziałeś i czego doświadczyłeś. Udostępnij im wszelkie zgromadzone informacje i dowody.

Podsumowanie 

Prawidłowe postępowanie po wypadku drogowym jest kluczowe dla zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy poszkodowanym, a także do późniejszego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze – zarówno Twoje, jak i osób zaangażowanych w zdarzenie. Zachowaj spokój i podążaj za wyżej opisanymi wskazówkami, zawsze stosując się do przepisów ruchu drogowego.